dissabte, 19 d’abril de 2014

JO DENUNCIO

Jo denuncio la manca d’educació, envers la societat, de les generacions que actualment s’estan formant. Segons fonts consultades es defineix educació com la manera correcta de comportar-se amb l’altra gent. Personalment, crec que l’actuació correcta de les persones envers altres hauria de ser quelcom involuntari tot i que les famílies haurien de vetllar per l’educació del seus fills, no tant en la d’ampliar els seus coneixements (que també, tot i que ja es dóna per suposat) sinó en la del respecte envers la resta. Aquest respecte s’hauria de potenciar des de la infància ja que sinó acaben creixent, formant-se i desenvolupant-se seguint unes pautes que no són les adients per assolir un màxim respecte i una millor convivència en un món que canvia constantment.
Aquesta falta d’educació al mateix temps, sovint, és promocionada/transmesa per “espectacles televisius” que no respecten els drets de les persones ni tenen en compte les conseqüències que poden suscitar aquest tipus de programes.
Malauradament, aquesta conducta errònia envers la societat no només la trobem en els més xics sinó que també en adults que potser a causa de les circumstàncies en que han d’intentar sobreviure busquen una felicitat individual i no col·lectiva.
Realment si es vol aconseguir una societat millor basada en l’ igualitarisme s’ha de canviar la mentalitat a tots aquells que no inculquen, i tampoc pretenen fer-ho, als seus fills les “normes de convivència” d’aquesta societat. Per tant, una solució seria que els pares tinguessin més consciència del futur dels seus fills. És inviable que les escoles cada vegada més s’hagin d’adaptar a uns alumnes que tenen infinites coses a la ment menys el que hi haurien de tenir i que per inèrcia es dirigeixen als mestres de forma incorrecta.

Potser si que la felicitat es pot aconseguir sense respecte, però el que no es pot pretendre és que les futures generacions no compleixin amb les normes morals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada