dimecres, 23 d’abril de 2014

JO DENUNCIO

Jo denuncio el menyspreu i la manca d'interès cap al sector de la cultura. Quan em refereixo a cultura vull dir: teatre, cinema, concerts, etc. Ara per ara, no es dóna gaire importància a aquest àmbit de la societat i crec que és un dels punts forts d'una societat. Un clar exemple el podem veure en ciutats com Londres o Nova York que gràcies als seus esforços per promoure la cultura, més altres factors,  han pogut esdevenir una de les ciutats més importants del món.

La causa principal del poc interès per la cultura és la crisi econòmica. Aquesta crisi va començar afectant a l'economia però ha acabat afectant a la societat. En altres paraules, la crisi econòmica també ha passat a ser social, cultural, política, etc.
Unes entrades per a una sessió de cinema et poden valer 7 o 8 euros, unes entrades de teatre o teatre musical poden arribar als 50, i quan parlem de concerts de grans magnituds poden arribar a quantitats astronòmiques. Així doncs, ni que moltes vegades pensem que els millors catants i els millors actors cobren una gran quantitat de diners per cada actuació, també s'han de tenir en compte aquells cantants, músics i actors més humils que se'ls fa difícil poder dedicar-se plenament a la cultura.

Una possible solució seria la baixada de l'IVA, ja que l'Impost del Valor Afegit ha augmentat molt en els darrers anys i sobretot s'ha notat en aquest sector. Malgrat tot, les companyies teatrals, cinemes, entre d'altres, han intentat mantenir el valor incial dels seus serveis per tal que la gent continui anant-hi. Una altre possible solució podria ser la promoció i publicitat d'aquestes actuacions. Cal dir, però, que aquí a Catalunya s'ha fet molt bona feina per fer que aquest àmbit no decaigui més.


Tanit Venturós Marco

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada