divendres, 11 d’abril de 2014

I tu, què sospites?

El segle XIX és un segle crític, un segle de denúncia i de sospita. Molts àmbits de la vida són una aparença darrera la qual hi ha amagada una realitat negativa o injusta. Què en sospites tu, del món que t'ha tocat  de viure? Segur que hi ha moltes pautes, costums, lleis....que no acceptes i que denuncies.


-Redacta un assaig, ben meditat, que tingui com a títol "Jo denuncio". L'assaig ha d'incloure:
  • Presentació de la situació que denuncies.
  • Recerca de les causes que produeixen aquesta situació.
  • Proposta d'una solució.
  • Extensió mínima 250 paraules.
  • No es pot repetir un tema que ja ha tractat un  altre alumne.
  • La vostra denúncia no es pot copiar de cap diari, revista o de qualsevol altre tipus de publicació.
  • L'ortografia i la redacció han de ser correctes i queda prohibit l'ús d'un llenguatge tipus SMS o similar o l'ús d'expressions ofensives.
  • Data màxima d'entrega: 25 d'abril de 2014 a les 23 hores.
  • L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes comportarà la no qualificació de l'exercici.